เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 


 

เกี่ยวกับเรา

 

ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและแพร่หลายเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นถึงแม้ว่าการพนันในช่วงกรุงสุโขทัยเป็นราชธานียังไม่มีหลักฐานจารึกไว้อย่างแน่นอน แต่ต่อมาการพนันก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเห็นได้ชัดขึ้นในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ช่วงนั้นมีคนเล่นการพนันมากขึ้น วิธีการเล่นมีหลากหลายมากขึ้น ขณะที่หวยอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ และพบว่าข้อมูลนี้ตรงกับความคิดเห็นของผู้เล่นทั่วไป